Optyk

Wiele prowadzonych badań oraz znaczna część opinii ekspertów ze świata nauki jest jednak zgodna, że jednym z najbardziej prawdopodobnych bodźców do postępowania krótkowzroczności jest peryferyjna nadwzroczność. Mechanizm ten opiera się na fakcie, że płaszczyzna obrazowa w części peryferyjnej znajduje się już poza płaszczyzną siatkówki – co niestety daje ciągły bodziec do rozrostu gałki ocznej. Precyzyjne

Badanie wzroku u dziecka

Badanie wzroku Bydgoszcz którego podstawową formą jest test ostrości, to podstawowwe badanie okulistyczne u dorosłych, jest niestety dość trudne do wykonania u małych dzieci. Testem orientacyjnym jest zasłanianie po kolei każdego oka i obserwacja zachowania dziecka. Jeśli dziecko protestuje zdecydowanie energiczniej po zasłonięciu jednego z oczu, możemy przypuszczać, że jest to oko widzące lepiej. Nieco

7 grzechów których Twoje oczy nigdy Ci nie wybaczą…

7 grzechów których twoje oczy nigdy ci nie wybaczą Stosowanie przypadkowych soczewek (używaj tylko tych soczewek, które wcześniej zostały fachowo dopasowane do Twoich oczu) „Przenoszenie soczewek” (przestrzegaj terminów wymiany soczewek zgodnie z zaleceniami producenta i specjalisty) Brak regularnych kontroli (systematycznie badaj swoje oczy) Niewłaściwe czyszczenie (do pielęgnacji soczewek stosuj tylko środki zalecane przez Twojego specjalistę)

Ocena widzenia u słabowidzących

Jako część badania pacjenta słabowidzącego, specjaliści powinni ocenić, jaką diagnozę i leczenie otrzymał pacjent podczas ostatnich wizyt; zmiany w narządzie wzroku, jakie zaszły od ostatniej wizyty; trudności z codziennymi czynnościami, których doświadcza pacjent w domu, w szkole, w pracy, podczas rekreacji; jaki jest kontakt pacjenta z wyspecjalizowanymi ośrodkami, czy pacjent został sklasyfikowany jako słabo widzący,

Zez

Heterostropia (zez jawny) jest stanem, w którym niezależnie od tego, czy bodziec do fuzji jest prawidłowy czy nieprawidłowy, przez punkt fiksacji przechodzi tylko jedna z osi widzenia, a druga jest odchylona, przez co niemożliwa jest  obuoczna dołeczkowa fiksacja. Zasadniczo wyróżnia się dwa typy zeza jawnego: zez towarzyszący oraz zez nietowarzyszący. W zezie towarzyszącym odchylenie oka

Widzenie obuoczne

Prawidłowe widzenie nie odnosi się jedynie do wysokiej ostrości wzroku obu oczu. Niezbędna jest także odpowiednia ich współpraca. Skoordynowane działanie oczu oraz mózgu nazywa się widzeniem obuocznym, a jego zadaniem jest otrzymanie i utrzymanie pojedynczego przestrzennego wrażenia wzrokowego. Obraz przestrzeni przedmiotowej będący rezultatem współpracy obu oczu przewyższa ten jednooczny ze względu na wyższą ostrość wzroku,

Kosmetyki vs soczewki kontaktowe

Pacjentki, które noszą soczewki i malują oczy, siłą rzeczy umieszczają swoje soczewki w środowisku obfitującym w oleje. Wiadomo z wcześniejszych doniesień, że materiały soczewek, zwłaszcza te silikonowo-hydrożelowe, różnią się od siebie w zakresie odporności na osady białkowo-lipidowe. Podatność soczewki na osady i zabrudzenia wiąże się z fizycznymi i/lub chemicznymi zmianami we właściwościach powierzchni soczewki oraz